Mens ‘over-turisme’ har vært et hett tema det siste året, har motgiften ‘under-turisme’ fått fart de siste månedene, og vi gleder oss! Vi identifiserer oss enormt med denne nye trenden, fordi vi...
Les Mer